SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
2
5
8
Tin tức sự kiện 24 Tháng Hai 2017 2:40:00 CH

Quận 11 kiểm tra hiệu quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Quận được chia làm 4 đoàn tổ chức kiểm tra các phường 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16. Nội dung kiểm tra gồm: việc thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2016 và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, đặc biệt quan tâm đối với các chỉ tiêu kiểm tra kết quả nâng chuẩn, vượt chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, công tác giới thiệu học nghề, giải quyết việc làm cho lao động diện cận nghèo; cấp phát thẻ BHYT năm 2017 cho thành viên hộ cận nghèo; kiểm tra công tác giải ngân và thu hồi nợ quá hạn; kết quả thực hiện các chiều thiếu hụt: giáo dục, đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, nước sạch, thông tin; kết quả chăm lo cho các gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của phường đến cuối năm 2016 phải đạt 100% gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn hộ nghèo thành phố giai đoạn 2016 – 2020; kiểm tra công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể có liên quan trong thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của phường.

Đối tượng kiểm tra là chọn ngẫu nhiên các hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong danh sách nâng chuẩn, vượt chuẩn trong năm 2016 do phường xác lập sau khi kiểm tra thực tế.  

Qua kiểm tra các phường nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2016, đồng thời kiểm tra kế hoạch phường xây dựng chỉ tiêu hoàn thành không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 tại phường 4, 5, 8, 10.

 


Số lượt người xem: 2835    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA