SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
4
4
2
Tin tức sự kiện 05 Tháng Giêng 2017 4:10:00 CH

Đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy

Thực hiện theo Văn bản số 4436/BGDĐT-CTHSSV về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 đã triển khai đến các đơn vị trường học trên địa bàn nội dung về xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 9, cùng bộ tài liệu “Văn hóa giao thông dành cho học sinh Tiểu học” theo hướng tích hợp trong môn Đạo đức và môn Tự nhiên - Xã hội (đối với Tiểu học), môn Giáo dục công dân và các môn học khác có liên quan (cấp Trung học cơ sở).

Tích hợp nội dung hai bộ tài liệu này vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội... để đảm bảo học sinh có những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng đến hình thành một thế hệ công dân trong tương lai, tham gia giao thông có văn hoá phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.

 


Số lượt người xem: 3558    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA