SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
5
0
0
Tin tức sự kiện 18 Tháng Giêng 2017 3:55:00 CH

Quận 11 quyết tâm thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân

Phát huy thành quả đạt được trong những năm qua, trong năm 2016, với quyết tâm nâng cao chất lượng sống cho người dân, tại Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xây dựng Chương trình trọng điểm số 08-CTr/QU của Quận ủy về “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tập trung cải thiện và từng bước nâng cao về mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ quận, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của quận giai đoạn 2016 – 2020 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản đa chiều (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm - bảo hiểm xã hội, nhà ở, nước sạch, thông tin), đảm bảo giảm nghèo bền vững với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới, thuộc Chương trình “Giảm nghèo bền vững” của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

Hộ dân vươn lên thoát nghèo.

 

Hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Để đạt được mục tiêu trên, quận đã tổ chức khảo sát 2.319 hộ cận nghèo trên địa bàn (chiếm tỷ lệ 4,07% số hộ dân), qua đó đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm nghèo bền vững. Một trong các giải pháp là tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền vận động trong hệ thống chính trị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của toàn thể cộng đồng về ý nghĩa tốt đẹp và tầm quan trọng của chương trình trong giai đoạn mới; tạo nhận thức cho hội viên trong diện hộ nghèo phải thật sự nỗ lực, tự phấn đấu vươn lên vượt chuẩn nghèo. Tiếp tục xây dựng nguồn quỹ giảm nghèo toàn quận để đến năm 2020 đạt 20 tỷ đồng, kết hợp các nguồn vốn ưu đãi từ chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn tín dụng tiết kiệm của các đoàn thể... nhằm bảo đảm nhu cầu trợ vốn cho hộ nghèo, giúp người nghèo từng bước ổn định đời sống, vượt nghèo bền vững. Bên cạnh đó, quận thực hiện giảm nghèo đa chiều thông qua hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động diện hộ nghèo; cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo chính sách cho 100% người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện các chính sách ưu đãi tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo; thực hiện đầy đủ chế độ miễn - giảm học phí và cơ sở vật chất ở các cấp học theo chủ trương của thành phố; kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh nghỉ - bỏ học vì không có khả năng đóng học phí; tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, xây dựng nhà tình thương; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở thông qua việc hỗ trợ các chủ trương và thủ tục về xây dựng, sửa chữa nhà, cho vay vốn. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt trên 6m2/người, không còn nhà ở đơn sơ, thiếu kiên cố; tiếp tục đầu tư, hỗ trợ đảm bảo trong năm 2017 có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được sử dụng nước sạch.

Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Văn hóa quận .

Quận ủy chỉ đạo chú trọng củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo từ quận đến phường nhằm tổ chức thực hiện tốt những yêu cầu, giải pháp chương trình đề ra; đồng thời thực hiện đảm bảo công khai dân chủ trong các chính sách đến hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo cho người nghèo được tiếp cận đầy đủ nguồn thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo đa chiều; tuyên truyền giáo dục ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, nhân rộng các mô hình hộ gia đình làm ăn kinh tế có hiệu quả.

Thành phố trao quyết định quận 11 hoàn thành Chương trình Giảm hộ nghèo - Tăng hộ khá năm 2015.

Với kết quả đạt được trong năm 2016, cùng với những mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo năm 2017, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn dân, quận 11 tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra.

 


Số lượt người xem: 3106    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA