SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
1
4
8
Tin tức sự kiện 09 Tháng Giêng 2017 1:15:00 CH

Hội đồng nhân dân quận 11 trong năm đầu tiên sau khi được thành lập

Sau kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng nhân dân quận khóa X được thành lập với 40 đại biểu và đã tiến hành tổ chức 03 kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân quận đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo luật định. Tại kỳ họp, các Đại biểu Hội đồng nhân dân đã bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế và Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 ủy viên Ủy ban nhân dân quận; 39 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân quận.

Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân quận thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; thông qua 3 tờ trình của Hội đồng nhân dân quận về Chương trình hoạt động toàn khóa, về ban hành nội quy kỳ họp, về chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017; giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, các Đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã thảo luận các tờ trình và thống nhất thông qua 5 Nghị quyết của kỳ họp.

Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân quận đã nghe Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện năm 2017; báo cáo tình hình ngân sách; báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận; đồng thời bầu bổ sung 01 ủy viên Ủy ban nhân dân quận. Tại kỳ họp này, phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần đầu được triển khai đã nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận về những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự… trên địa bàn quận.

Cùng với Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các Phòng, Ban tổ chức góp ý dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11; dự thảo Quy chế tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận; dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân quận xây dựng Chương trình công tác toàn khóa; xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11; dự thảo Quy chế tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận; triển khai Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy nội dung kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân quận; phối hợp với Thường trực Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chuẩn bị các tài liệu, báo cáo và các tờ trình thông qua tại kỳ họp. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác đảm bảo phục vụ tốt cho hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân quận. Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân quận cũng đã trang bị Huy hiệu và sổ tay công tác cho 40 Đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

Để Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt trách nhiệm tiếp xúc cử tri, trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân đều xây dựng Đề cương báo cáo tiếp xúc cử tri, đồng thời phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn cho Đại biểu Hội đồng nhân dân quận và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức cho Đại biểu tiếp xúc cử tri. Sau khi tiếp xúc cử tri, tiến hành tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành, các Phòng Ban chuyên môn giải quyết và trả lời kết quả cho cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã hướng dẫn và hỗ trợ Hội đồng nhân dân các phường chuẩn bị nội dung tài liệu cho kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường và phân công đại biểu tham dự. Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/08/2016 của Hội đồng nhân dân quận về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017; từ ngày 19/10 đến ngày 09/11/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng với các Ban Hội đồng nhân dân đã thành lập 02 Đoàn giám sát, tổ chức giám sát chuyên đề tại 9 cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Ban Pháp chế tổ chức 04 cuộc giám sát về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận năm 2016 tại Công an quận (Thường trực Ban An toàn giao thông), các phường 7 – 8 – 15.

- Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức 04 cuộc giám sát về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn quận năm 2016 tại Phòng Kinh tế, Phòng Y tế quận, phường 3 – 5 – 16.

Đa số các thành viên trong Đoàn đều thực hiện tốt kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân quận đề ra, hoạt động giám sát luôn đảm bảo chất lượng. Việc tham gia, phối hợp của các đơn vị trong hoạt động giám sát được thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của Đoàn giám sát, tạo điều kiện về phương tiện, địa điểm làm việc và các trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động giám sát. Tuy nhiên, vẫn còn một vài Đại biểu Hội đồng nhân dân chưa tham gia đầy đủ các buổi giám sát; công tác tổ chức tiếp Đoàn giám sát của một vài đơn vị được giám sát chưa đạt yêu cầu, không đảm bảo đúng thành phần tiếp Đoàn.

Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân quận đã thể hiện được vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước, những vấn đề quan trọng của địa phương đã được Đoàn giám sát kiến nghị giải quyết nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại quận từng bước được cải thiện.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân quận cũng phân công cán bộ tham gia các Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận như: giám sát công tác vận động, quản lý, sử dụng các nguồn thu trong nhân dân; việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2005/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và kiểm tra công tác hướng dẫn tổ chức hoạt động, việc cấp kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các phường 1, 2, 3, 8, 11, 13, 15, 16; giám sát kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức đảng viên ở khu dân cư” tại các phường 4, 6, 7, 14; giám sát việc thực hiện phong trào “Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn” tại các phường 9, 10, 12, 13; giám sát công tác tuyển sinh đầu cấp tại các trường: Tiểu học Lạc Long Quân - Trưng Trắc - Phùng Hưng, Trung học cơ sở Lữ Gia - Chu Văn An - Lê Quý Đôn.

Qua 06 tháng đi vào hoạt động, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực tích cực tham gia các chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân quận như: tổ chức thành công ba kỳ họp Hội đồng nhân dân quận theo Luật định, tổ chức các Đoàn giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân quận; báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Các Đại biểu Hội đồng nhân dân cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Đại biểu trong việc tham dự đầy đủ hai kỳ họp, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; kịp thời phản ánh và trả lời giải quyết ý kiến của cử tri.

Bước vào năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân quận dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động:

1. Tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

2. Triển khai Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11 khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quy chế tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

3. Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận; tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân quận với Thường trực Hội đồng nhân dân phường.

5. Tổ chức tập huấn Đại biểu Hội đồng nhân dân quận và 16 phường.

6. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Thường trực Hội đồng nhân dân quận với Thường trực Hội đồng nhân dân phường.


Số lượt người xem: 3133    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA