SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
4
8
5
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Một 2016 8:25:00 SA

Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong Đảng bộ Lực lượng vũ trang quận 11

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Vừa qua, Đảng ủy Quân sự quận 11 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 158 cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan và Ban Chỉ huy Quân sự 16 phường. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Hảo – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận đã triển khai toàn bộ nội dung của Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên Lực lượng vũ trang quận và phân tích về những điểm mới của Chỉ thị 05 (khóa XII) so với Chỉ thị 03 (Khóa XI). Chỉ thị 05 có nhiều nội dung yêu cầu cao hơn trước đây và không giới hạn về thời gian thực hiện. Do đó, công tác tổ chức giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn thể đơn vị phải liên tục, thường xuyên, bảo đảm tính lâu dài trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Ông Nguyễn Thành Hảo – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận đang quán triệt Chỉ thị 05 đến toàn bộ cán bộ, Đảng viên Lực lượng vũ trang quận 11.

Theo đó, Đảng ủy Quân sự quận đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 249 của Đảng ủy Quân sự thành phố về thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời đề ra những nhiệm vụ cơ bản của Đảng bộ Quân sự quận từ nay đến năm 2020. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Lực lượng vũ trang quận đủ năng lực về nhận thức, tư tưởng và hành động; không ngừng nỗ lực phấn đấu, gắn rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Lực lượng dân quân tự vệ đang chăm chú lắng nghe báo cáo viên quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị


Số lượt người xem: 3229    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA