SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
8
5
4
Tin tức sự kiện 11 Tháng Mười Một 2016 4:30:00 CH

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Phòng Tư pháp quận 11 đã giới thiệu Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật trưng cầu ý dân cho cán bộ công chức, chiến sĩ tất cả các đơn vị, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân quận và phường.

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 04/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Được biết, trong thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung giám sát khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, trong đó tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đòi hỏi. Hình thức, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tính công khai, minh bạch, có sự tham gia ý kiến của nhân dân, sự tham gia phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Qua giám sát đã đưa ra nhiều kiến nghị đóng góp vào hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quản lý điều hành kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, được dư luận và nhân dân đồng tình ủng hộ, quan tâm, đánh giá cao, góp phần nâng cao vai trò, uy tính, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, Luật trưng cầu ý dân cũng đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, Luật được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Luật này áp dụng đối với công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Nhân dịp này, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tài liệu tuyên truyền về vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy cho các đại biểu tham dự. Công an thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân hợp tác cùng chính quyền địa phương đồng lòng chung sức kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy. Hãy vận động mọi người nói không với ma túy: Không thử ma túy - Không sử dụng ma túy - Không tàng trữ, mua bán ma túy - Không lôi kéo người khác sử dụng ma túy.

Ông Nguyễn Phước - Trưởng Phòng Tư pháp quận 11 giới thiệu Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Luật Trưng cầu ý dân.

 


Số lượt người xem: 2815    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA