SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
1
1
9
Tin tức sự kiện 15 Tháng Mười Một 2016 1:50:00 CH

Công tác quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố

Thực hiện Văn bản số 5417/UBND-VX ngày 30/09/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 3538/GDĐT-VP ngày 18/10/2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố; Theo đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, học thêm cần thực hiện các nội dung sau:

1. Việc dạy thêm, học thêm phải thực hiện theo đúng qui định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/06/2014 và Quyết định số 2140/2015/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó:

- Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh theo học 2 buổi/ngày; không tổ chức dạy thêm học sinh Tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thích ứng cuộc sống, kỹ năng xã hội.

- Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường chỉ được tổ chức trên cơ sở tự nguyện tham gia của học sinh; phân chia lớp học theo trình độ học sinh, học sinh được lựa chọn giáo viên để theo học. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Cán bộ, giáo viên đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập tham gia dạy thêm phải thực hiện đúng qui định về dạy thêm, học thêm, chịu sự quản lý, giám sát của thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập.

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về việc quản lý, giám sát giáo viên thuộc đơn vị mình tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng qui định.

2. Hiệu trưởng các trường chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, không ra bài tập khó về nhà, đảm bảo để học sinh yên tâm về kiến thức đã được trang bị trong nhà trường; tăng cường việc giáo dục, hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh.

- Thực hiện công tác phụ đạo cho học sinh yếu và bồi dưỡng cho học sinh giỏi không thu học phí.

- Các nhà trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập hoặc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm giúp đỡ học sinh giải đáp ngay các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà, tăng cường khả năng tự học cho học sinh.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân quận để quản lý hiệu quả việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng qui định của các cơ sở giáo dục trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn quận nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Phòng Giáo dục & Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, đảm bảo thực hiện đúng các qui định hiện hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (theo thẩm quyền) hoặc thông tin về Sở Giáo dục & Đào tạo để xử lý (nếu không thuộc thẩm quyền).

 


Số lượt người xem: 5306    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA