SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
5
7
9
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười Một 2016 1:45:00 CH

Kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2016

Nhằm phát huy các hoạt động trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận, nhận định và đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả đạt được của từng danh hiệu văn hóa; đồng thời nâng cao vai trò của thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận và phường;

Vừa qua, căn cứ vào các tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa do thành phố ban hành giai đoạn 2012 – 2015, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận các danh hiệu văn hóa năm 2016 trên địa bàn quận 11. Nội dung kiểm tra gồm: 9 tiêu chuẩn Phường văn minh đô thị, 5 tiêu chuẩn Khu phố văn hóa và các tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu văn hóa giai đoạn 2012 - 2015.

Qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả hoạt động của phong trào trên địa bàn quận, tránh bệnh thành tích, tạo động lực nâng cao chất lượng phong trào, thúc đẩy cán bộ, nhân dân thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 2787    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA