SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
2
0
7
3
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười 2016 2:40:00 CH

Các quy định về kinh doanh dịch vụ đại lý internet, trò chơi điện tử trên mạng internet

1.     Thời gian hoạt động của các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày.

2.     Đại lý Internet được cấp phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện, có quyền và nghĩa vụ sau:

-  Đăng ký kinh doanh đại lý Internet.

-  Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet.

-  Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối tại địa điểm được quyền sử dụng để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng dịch vụ tại địa điểm đó;

-  Treo biển “Đại lý Internet” kèm theo số đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

-  Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ nhận biết bao gồm các hành vị bị cấm quy định tại Điều 5, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy định tại Điều 10 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

-  Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý Internet;

-  Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm;

-  Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy cập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp Internet đó;

-  Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet do cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tổ chức trên địa bàn;

-  Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

3.     Đại lý Internet có kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Internet (Game online) phải đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4.     Chủ kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cập nhật và niêm yết danh sách trò chơi trực tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nội dung kịch bản và đang được phát hành tại Việt Nam (xem thông tin tại trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: http://www.mic.gov.vn tại mục Số liệu - Báo cáo, vào mục Danh sách cấp phép, vào Lĩnh vực Báo chí, vào Danh sách trò chơi điện tử G1…).


Số lượt người xem: 3021    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA