SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
4
8
6
Tin tức sự kiện 21 Tháng Mười 2016 10:40:00 SA

Công bố Quyết định thanh tra tài chính tại UBND phường 16

  Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTQ ngày 17/10/2016 của Chánh Thanh tra quận 11 về việc thanh tra tài chính tại Ủy ban nhân dân phường 16, quận 11; Vừa qua, Đoàn Thanh tra gồm 04 thành viên, do bà Nguyễn Thị Thanh Chung - Phó Chánh Thanh tra quận làm Trưởng Đoàn đã công bố Quyết định Thanh tra tài chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 16. Ông Phan Thành Long - Chánh Thanh tra quận chủ trì đồng thời làm nhiệm vụ giám sát Đoàn Thanh tra.

  Tại buổi công bố Quyết định, có sự hiện diện của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phường, Tổ Tài vụ (Kế toán, Thủ quỹ), Chủ tịch Công Đoàn, Đại diện Thanh tra nhân dân phường. Bà Nguyễn Thị Thanh Chung - Trưởng Đoàn đã đọc toàn văn Quyết định thanh tra, quyền, nghĩa vụ của Đoàn Thanh tra và đối tượng được thanh tra.

  Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 16 báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của đơn vị, Đoàn Thanh tra đã thống nhất với đơn vị về kế hoạch thanh tra gồm các nội dung như: Việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách cấp; việc quản lý và sử dụng nguồn thu vận động trong dân; khoản nguồn thu khác; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; chế độ kế toán, thống kê.

  Thời kỳ thanh tra là từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, có thể xem xét việc liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian thanh tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Số lượt người xem: 2858    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA