SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
2
7
9
0
Tin tức sự kiện 16 Tháng Chín 2016 10:40:00 SA

Bác Hồ với công tác kiểm tra

Năm 1947, sau khi đi kiểm tra tình hình hoạt động của Đảng bộ và chính quyền ở một số địa phương, Bác Hồ đã viết hai bức thư gửi các đồng chí Bắc bộ và Trung bộ. Trong thư, Người chỉ rõ rằng, bên cạnh những cố gắng còn nhiều yếu kém: địa phương chủ nghĩa, bè phái, quân phiệt quan liêu, hẹp hòi, ham chuộng hình thức, làm việc lối bàn giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm, ích kỷ kiêu ngạo. Người yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra ở địa phương để khắc phục những khuyết điểm, phát triển các ưu điểm, chấn chỉnh công tác để lãnh đạo toàn dân hăng hái kháng chiến và đi đến thắng lợi vẻ vang.

Trên báo Sự Thật, số 103, ngày 30/11/1948, với bài báo có tiêu đề: “Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hiện ngay”, ký tên XYZ, Bác Hồ đã nêu lên những quan điểm chủ yếu của công tác kiểm tra.

Về mục đích của công tác kiểm tra, Bác viết: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.

Bác phê phán những địa phương, những bộ phận nhận thức chưa đầy đủ về công tác kiểm tra: “Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ không biết gì đến những nghị quyết đó đã thực hiện đến đâu, có những khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to. Vì thế mà “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy.”

Về cách kiểm tra, Bác chỉ rõ phải thực hiện ba điểm:

“1- Kiểm tra phải có hệ thống nghĩa là khi đã có Nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó khăn.

2- Kiểm tra không nên chỉ bằng cứ vào các tờ báo cáo, mà phải đi đến tận nơi.

3- Kiểm tra phải dùng cách thức thật thà tự phê bình và phê bình, để tỏ rõ hết mọi khuyết điểm ấy. Như thế, thì cán bộ càng thêm trọng kỷ luật và lòng phụ trách.”

Công tác kiểm tra đạt được kết quả hay không tùy thuộc vào những cán bộ được giao nhiệm vụ. Về nội dung này, Bác viết: “Không thể gặp ai cũng phái đi kiểm tra. Người lãnh đạo phải tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh nghiệm và oai tín.

Nhưng người lãnh đạo cần phải có một nhóm cán bộ nhiều kinh nghiệm và giàu năng lực để giúp mình đi kiểm tra. Ai đi kiểm tra việc gì, nơi nào nếu có sơ suất thì người ấy phải chịu trách nhiệm”.

Kết thúc bài báo, Bác nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết  điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng, chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra.

Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười gấp trăm”.

Ngày 11/2/1951, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bác lại một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác kiểm tra.

Trong phần “Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm”, Người nêu rõ: “Ở các cơ quan lãnh đạo các cấp, về lề lối làm việc, về chủ trương và cách lãnh đạo còn có những khuyết điểm khá phổ thông và nghiêm trọng. Ấy là bệnh chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi và bệnh công thần…

Trong Đảng có những bệnh ấy và bệnh khác. Trung ương cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vì Trung ương chưa chú trọng việc kiểm tra.”

Cuối phần này, Bác đề ra phương hướng để cải thiện tình hình trên: “Từ nay, Đảng phải tìm cách giáo dục chủ nghĩa cho phổ biến, để nâng cao tư tưởng chính trị của đảng viên. Phải phát triển lối làm việc tập thể. Phải củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Phải đề cao tinh thần kỷ luật, tinh thần nguyên tắc, tinh thần Đảng của mỗi đảng viên. Phải mở rộng phong trào phê bình và tự phê bình ở trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn thể, trên các báo chí cho đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình phải thường xuyên, thiết thực, dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên. Sau hết là Đảng phải có sự kiểm tra chặt chẽ.”

Ngày 29/7/1964, trong Bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng, Bác Hồ ân cần chỉ bảo: “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.

Người còn thẳng thắn phê phán: “Hiện nay còn một số cấp ủy Đảng coi nhẹ và không chú ý lãnh đạo công tác kiểm tra. Thậm chí có ủy viên tỉnh và huyện cho công tác kiểm tra là “vạch lá tìm sâu”, làm giảm thành tích của địa phương mình, v.v… Đó là thành kiến sai lầm, cần phải sửa chữa”.

Người còn nhắc nhở các Ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra: “Các Ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”.

Thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng đã coi kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và Đảng ta cũng luôn luôn khẳng định: Đã lãnh đạo thì phải kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo.

 


Số lượt người xem: 2742    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA