SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
0
6
7
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tám 2016 3:00:00 CH

Tập huấn kiến thức an ninh quốc phòng cho đối tượng 4

Vừa qua, Ban chỉ huy Quân sự quận đã tổ chức Lễ khai giảng các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho đối tượng 4 - là các giáo viên Trung học cơ sở trên địa bàn quận 11 nhằm nâng cao nhận thức chính trị, an ninh quốc phòng; quán triệt những quan điểm của Đảng và nhà nước trong thời kỳ mới về chiến lược quốc phòng và an ninh, kinh tế đối ngoại; về Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tham dự lớp tập huấn có 120 thành viên là giáo viên thuộc các trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận. Nội dung lớp tập huấn gồm 5 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Chiến tranh Nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

- Chuyên đề 2: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

- Chuyên đề 3: Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - văn hóa trong tình hình mới.

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

 

 


Số lượt người xem: 4047    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA