SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
6
1
6
Tin tức sự kiện 28 Tháng Bảy 2016 4:25:00 CH

Tình hình văn hóa và xã hội tháng 7 năm 2016

1. Giáo dục và đào tạo: Chuẩn bị tổng kết năm học 2015 – 2016; tập trung triển khai và thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017.

2. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao:

a) Văn hóa thông tin:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận 11 (2000 - 2015). Tổ chức các hoạt động phục vụ hè năm 2016 chủ đề "Tự hào thiếu nhi thành phố Bác Hồ".

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc đặt các bảng hiệu có sử dụng tiếng nước ngoài và công tác phòng chống các tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận.

b) Thể dục thể thao: Phối hợp Công an quận kiểm tra chiến sỹ công an khỏe; mở các lớp thể thao hè cho học sinh; tuyển chọn và cử lực lượng tham dự các giải năng khiếu, trẻ, vô địch thành phố các môn: Bóng đá, Bắn súng, Bơi lội, Điền kinh, Judo...

3. Công tác Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình:

a) Công tác y tế: tổng số lượt người khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận và Trung tâm Y tế Dự phòng trong tháng là 40.254 lượt người; trong đó, có 20.246 lượt người sử dụng bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; trong tháng có 09 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 07 ca so với cùng kỳ; 12 ca bệnh tay chân miệng, tăng 08 ca so với cùng kỳ; không có ca mắc bệnh sởi, viêm não mô cầu, bệnh cúm A không tăng so với tháng trước.

b) Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình: triển khai các nội dung công tác trọng tâm về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo chỉ đạo của Chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đến nay, có 31 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, giảm 10 trường hợp so cùng kỳ.

4. Lao động, thương binh và xã hội:

- Thông qua dự thảo Kế hoạch Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2016 trong thành viên Ban giảm nghèo quận và Thường trực Ban giảm nghèo 16 phường.

- Trong tháng, đã giải ngân cho 63 hộ vay với số tiền 1,28 tỷ đồng; thu hồi vốn của 276 hộ với số tiền 547 triệu đồng. Tổng số dư nợ hiện có 1.424 hộ với số tiền 11,07 tỷ đồng; trong đó nợ quá hạn: 37 hộ với số tiền 122 triệu đồng

- Phát thẻ Bảo hiểm y tế cho thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số thành viên hộ nghèo đã có thẻ Bảo hiểm y tế 3.978/3.978 người, đạt 100% kế hoạch, vận động 4.561 thành viên hộ cận nghèo tham gia mua thẻ Bảo hiểm y tế, có 1.933 thành viên hộ cận nghèo tham gia Bảo hiểm y tế các diện khác, đạt tỷ lệ 100%.

- Thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách, dân nghèo: trợ cấp thường xuyên 4.435 lượt người với tổng kinh phí là 1,9 tỷ đồng.

- Đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 6.533 người, trong đó giới thiệu việc làm ổn định là 620 người.


Số lượt người xem: 2790    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA