SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
2
4
2
7
Tin tức sự kiện 02 Tháng Bảy 2016 10:15:00 SA

Quận 11 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016

Vừa qua, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận 11 đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016. Mục đích của việc kiểm tra là đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của các phường và nhà trường để làm cơ sở tổng hợp, đánh giá những mặt làm được, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm để các phường và các trường rút kinh nghiệm. Qua đó có biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của quận, phường, trường học năm 2016 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra được tiến hành trong quý 3/2016. Đối tượng được kiểm tra là Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh 16 phường, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận 11. Nội dung kiểm tra gồm:

1. Kiểm tra kết quả quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2015/NĐ-CP ngày 25/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; văn bản của các bộ, ngành liên quan;

2. Kiểm tra việc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; văn bản phân công, phân nhiệm của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh;

3. Kiểm tra kế hoạch, nội dung, phương pháp, kết quả giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân (số lần, số người tham gia);

4. Kiểm tra việc rà soát, phúc tra nắm các đối tượng khác đã và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; kết quả đối tượng 3, 4 dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do cấp trên tổ chức; kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và các đối tượng khác;

5. Kiểm tra việc bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (tổng số được duyệt, kết quả chi).

 

 


Số lượt người xem: 2572    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA