SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
6
3
4
1
Tin tức sự kiện 08 Tháng Sáu 2016 10:10:00 SA

Quận 11 tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016. Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn là “Vì một hành tinh xanh”. Được biết, chủ đề năm 2016 - 2017 của Ngày Đại dương thế giới là “ Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh”. Đại dương là sự sống, sức khỏe của con người. Theo kế hoạch, quận sẽ triển khai các nội dung sau:

Xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt:

Trong năm 2016, quận sẽ triển khai thí điểm xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt về kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy cho các chợ trên địa bàn quận.

Hình thức: thông qua các lớp tập huấn do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Đối tượng tập huấn: Ban quản lý chợ, tổ trưởng các ngành hàng, tiểu thương tiêu biểu; cán bộ, giáo viên của các trường trên địa bàn quận.

Nội dung tập huấn:

-  Tổng quan về túi ni-lông: tác hại và các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy;

-  Phổ biến nội dung Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và thải bỏ túi ni-lông khó phân hủy tại chợ.

Cung cấp tài liệu hỗ trợ công tác tuyên truyền:

Trên cơ sở tài liệu tập huấn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành hỗ trợ công tác tuyên truyền tại địa phương, cụ thể:

-  Cung cấp tài liệu hướng dẫn tuyên truyền dành cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của các chợ và cán bộ, giáo viên của các trường, bao gồm các nội dung: tác hại và các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy, hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông tại chợ và trường học;

-  Cung cấp cẩm nang tuyên truyền dành cho cán bộ, giáo viên, tiểu thương và cung cấp cho 16 phường triển khai các hoạt động truyền thông về kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy tại các chợ, trường học trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy

Triển khai các hoạt động truyền thông về kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy tại chợ, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, vận động tiểu thương giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy;

Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động tại địa phương theo Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 09/09/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý sử dụng và thải bỏ túi ni-lông khó phân hủy tại chợ.

Kế hoạch trên nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự nghiệp của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có những hành động thiết thực, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

Ngoài ra, kế hoạch còn giúp đẩy mạnh các hoạt động của ngành để tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tiềm năng và sức mạnh sáng tạo, tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ và phát triển tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội.


Số lượt người xem: 2563    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA