SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
9
9
8
0
Tin tức sự kiện 08 Tháng Sáu 2016 9:30:00 SA

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016

Thực hiện Công văn số 1888/SNV-CCVC ngày 03/06/2016 của Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016, Phòng Nội vụ đề nghị:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường (gọi tắt là cơ quan) căn cứ vào số lượng biên chế được giao, rà soát tình hình sử dụng biên chế, xác định chỉ tiêu cần tuyển dụng theo nghiệp vụ chuyên ngành của vị trí việc làm thuộc mỗi bộ phận của cơ quan và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016 (theo mẫu đính kèm), gửi văn bản về Phòng Nội vụ trước ngày 16/06/2016. Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan nào không gửi văn bản về Phòng Nội vụ xem như cơ quan đó không có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016.

2. Trong quá trình lập danh sách đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức năm 2016, các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức cần lưu ý tuân thủ các quy định sau:

- Đối với vị trí việc làm tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận:

+ Về số lượng: các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng không được đăng ký tuyển dụng quá 50% số biên chế công chức đã thực hiện tinh giản biên chế, và không quá 50% số biên chế công chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định (tính đến hết ngày 31/12/2016);

+ Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tối thiểu cần tuyển: các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng ghi và thực hiện đúng theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt;

- Đối với vị trí việc làm tại Ủy ban nhân dân phường:

+ Về số lượng: thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

+ Về tên vị trí việc làm và ngạch công chức tối thiểu cần tuyển: Thực hiện theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 07/04/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 3866    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA