SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
3
0
7
7
Tin tức sự kiện 07 Tháng Sáu 2016 4:30:00 CH

Hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

Theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) vừa được Chính phủ ban hành, các NNND và NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Nhằm tạo điều kiện để giúp cho những NNND, NNƯT từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận 11 đã triển khai kế hoạch theo Nghị định 109/2015/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân 16 phường. Theo đó, Ủy ban nhân dân 16 phường và các đơn vị có liên quan thống kê và lập danh sách các đối tượng thuộc diện nêu trên để làm hồ sơ hưởng trợ cấp sinh hoạt, hỗ trợ bảo hiểm y tế, chi phí mai táng... đúng theo quy định. Có 4 đối tượng được hưởng hỗ trợ là NNND, NNƯT được Nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (tại thời điểm ban hành Nghị định này là 1.150.000 đồng) gồm: Người đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối với nam khi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng; Người mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục do Bộ Y tế quy định; Các đối tượng còn lại không thuộc đối tượng 1, 2, 3.

Theo Nghị định trên, đối tượng 1, 2, 3 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức lương cơ sở sẽ được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là 1.000.000 đồng.

Mức trợ cấp 850.000 đồng/tháng áp dụng đối với: Đối tượng 1, 2, 3 thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở, và đối tượng 4 thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức lương cơ sở.

Mức trợ cấp 700.000 đồng/tháng áp dụng đối với đối tượng 4 thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở.

Các đối tượng trên còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế với mức đóng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo (mức đóng tại thời điểm ban hành Nghị định này bằng 4,5% mức lương cơ sở do Chính phủ quy định); đồng thời được hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh với mức hưởng như đối với người thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, các đối tượng trên khi chết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được Nhà nước hỗ trợ chi phí mai táng là 7.000.000 đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 109/2015/NĐ-CP, các đơn vị kịp thời phản ánh những vướng mắc thông qua Phòng Lao động Thương binh & Xã hội để tổng hợp về Ủy ban nhân dân quận xem xét và giải quyết

 


Số lượt người xem: 2623    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA