SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
5
8
9
6
Tin tức sự kiện 19 Tháng Năm 2016 11:20:00 SA

Kết quả sau 05 tháng thực hiện Luật Hộ tịch

Kể từ ngày 01/01/2016, Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2014 đã chính thức có hiệu lực thi hành. Theo quy định của Luật Hộ tịch, việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP nói trên.

Qua 05 tháng thực hiện, Phòng Tư pháp quận 11 đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận giải quyết 25 hồ sơ khai sinh, 07 hồ sơ khai tử, 63 hồ sơ kết hôn, ghi chú kết hôn 20 hồ sơ có yếu tố nước ngoài, quyết định cải chính hộ tịch 76 hồ sơ và cấp 3.985 bản sao hộ tịch các loại, thu 95.834.000 đồng tiền lệ phí theo quy định. Theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định 123, Thông tư 15 và quy trình nội bộ, thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và trao Giấy chứng nhận kết hôn là 14 ngày làm việc. Tuy nhiên, Phòng Tư pháp đã có kinh nghiệm trong việc này nên đã điều chỉnh quy trình rút xuống từ 14 ngày làm việc còn 10 ngày việc.


Số lượt người xem: 2908    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA