SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
7
0
0
3
Tin tức sự kiện 22 Tháng Tư 2016 9:55:00 SA

Quận 11 tuyên truyền pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành năm 2016

Trong quý 2 năm 2016, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn quận 11; Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, thu thập thông tin doanh nghiệp in, kiểm tra hoạt động xuất bản, in và phát hành của các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Nội dung tuyên truyền tập trung vào:

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Những nội dung tuyên truyền trên giúp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất bản, in và phát hành, hạn chế tình trạng xuất bản, in lậu; tạo sự công bằng trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.


Số lượt người xem: 3034    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA