SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
0
9
6
1
Tin tức sự kiện 12 Tháng Tư 2016 3:15:00 CH

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Hộ tịch và các quy định liên quan đến công tác hộ tịch trên địa bàn quận 11

Thực hiện ý kiến chỉ của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành Công văn chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp với các ngành, các đoàn thể, Cảnh sát khu vực và Ban điều hành tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng hộ dân về Luật Hộ tịch, các quy định liên quan đến công tác hộ tịch; thường xuyên rà soát thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em, kể cả số lao động nhập cư hiện đang cư trú trên địa bàn phường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em chưa có giấy khai sinh được đăng ký khai sinh, tránh để trẻ em không đăng ký khai sinh. Ủy ban nhân dân các phường phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hộ tịch.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 5 Luật Hộ tịch quy định: “Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác; trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Tại Khoản 4 Điều 5 Luật Hộ tịch quy định: “Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật này. Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trong trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú.”

Thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 13 Luật Hộ tịch: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh”. Ủy ban nhân dân các phường trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần báo cáo về Phòng Tư pháp quận 11 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.


Số lượt người xem: 3915    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA