SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
6
6
6
7
Tin tức sự kiện 26 Tháng Ba 2016 9:25:00 SA

Quận 11 triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2016

Bình chọn và tôn vinh những sản phẩm – nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (sau đây gọi chung là sản phẩm) có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở xây dựng, hình thành danh mục các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, góp phần tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Theo đó, đối tượng và nhóm sản phẩm tham gia bao gồm: các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở có đăng ký kinh doanh đang sản xuất các sản phẩm trực tiếp tại đơn vị mình. Các sản phẩm hoàn chỉnh đã được công bố tiêu chuẩn áp dụng, không sao chép vi phạm về gian lận thương mại, không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan. Cụ thể gồm các nhóm sản phẩm như sau: Sản phẩm cơ khí, sản phẩm cao su – nhựa, sản phẩm lương thực – thực phẩm, sản phẩm điện tử, sản phẩm dệt may – da giày.

Về nguyên tắc và tiêu chí đánh giá sản phẩm: Hội đồng bình chọn cấp thành phố sẽ công khai thực hiện việc bình chọn, các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình, mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều sản phẩm, một sản phẩm có thể tham gia nhiều kỳ bình chọn. Thời gian thẩm tra thực tế trụ sở, địa điểm sản xuất của doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký tham gia từ ngày 13/06/2016 đến 16/07/2016. Tổng điểm theo tiêu chí chính thức là 100 điểm và điểm cộng thêm là 2 điểm. Các sản phẩm được bình chọn phải đạt tổng điểm từ 70 điểm trở lên. Tiêu chí chung của thành phố chiếm 60/100 điểm (bao gồm các tiêu chí như tốc độ khối lượng/sản lượng sản phẩm tăng hàng năm; sản phẩm có giá trị tăng cao; sản phẩm có thiết kế sáng tạo và tính ưu việt; có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường; đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu; sản phẩm thuộc danh mục kích cầu của thành phố). 40 điểm còn lại được chấm dựa theo tiêu chí riêng của nhóm ngành sản phẩm đăng ký. Các sản phẩm sẽ được cộng thêm 2 điểm nếu được đề cử bởi các hội, hiệp hội và độc giả trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận:

-   Được giới thiệu trong các danh mục xúc tiến thương mại của thành phố;

-   Được tham gia vào chương trình xúc tiến thương mại của thành phố trong và ngoài nước (được hỗ trợ chi phí thuê gian hàng khi đưa các sản phẩm bình chọn tham gia vào các Hội chợ triễn lãm);

-   Được hỗ trợ 100% chi phí quảng cáo trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn và trên Trang thông tin điện tử của thành phố trong thời gian sản phẩm được công nhận.

-   Được Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ các dự án phát triển sản phẩm đã được bình chọn.

-   Được ưu tiên trong hỗ trợ kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để vay vốn sản xuất kinh doanh theo các chương trình của thành phố hoặc của Trung ương triển khai trên địa bàn thành phố.

-   Sản phẩm được ưu tiên xem xét mua sắm trong hoạt động mua sắm công của các cơ quan, ban ngành thành phố.

-   Được ưu tiên tham gia trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố như kích cầu đầu tư; đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; chương trình đào tạo nhân lực quản trị và công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm được công nhận.

-   Được ưu tiên tham gia vào các sự kiện kết nối cung - cầu với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

-   Được sử dụng logo sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ - 163 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 10); Điện thoại: (08) 38 229 890

Tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày: 15/04/2016 – 10/06/2016


Số lượt người xem: 2945    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA