SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
4
3
8
5
Tin tức sự kiện 11 Tháng Ba 2016 9:10:00 SA

Quận 11 tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc năm 2016

Vừa qua, thực hiện Chương trình hành động về Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân quận 11 đã tổ chức cuộc họp nhanh nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc, qua đó quán triệt đến các phòng ban và 16 phường về vị trí và tầm quan trọng của công tác dân tộc, về việc triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, củng cố bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Ông Lý Văn Phước – đại diện lãnh đạo quận phụ trách về công tác dân tộc đã triển khai và phân công thực hiện cho các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường về những nội dung cụ thể trong năm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân 16 phường cần tiến hành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chính sách công tác dân tộc, quan tâm bồi dưỡng cán bộ người dân tộc, các biện pháp hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết tình trạng việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn… Ngoài ra, các phòng ban chức năng liên quan cần hỗ trợ tốt cho Ủy ban nhân dân 16 phường trong quá trình thực hiện công tác dân tộc tại địa phương. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm, các cán bộ chuyên trách công tác dân tộc sẽ họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, nhằm thực hiện tốt nhất công tác dân tộc tại địa phương.

 


Số lượt người xem: 2821    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA