SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
6
0
1
Tin tức sự kiện 09 Tháng Ba 2016 4:35:00 CH

Hội thi triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi giáo dục khuyết tật

Nhằm đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi trong các đơn vị Giáo dục trên địa bàn quận 11 như: các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (có học sinh học hòa nhập); đồng thời phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc nghiên cứu và tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 phối hợp với Công đoàn Ngành phát động và tổ chức Hội thi triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi giáo dục khuyết tật năm học 2015 – 2016.

Đối tượng tham dự Hội thi là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường giáo dục chuyên biệt, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (có học sinh học hoà nhập) trên địa bàn quận. Hội thi tổ chức các hoạt động nghiên cứu tự làm, cải tiến, bảo quản, khai thác sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi phù hợp với điều kiện của từng địa phuơng. Hình thức thi cụ thể:

- Đơn vị giáo dục chuyên biệt dự thi tối đa 03 sản phẩm (kèm thuyết minh).

- Mỗi đơn vị có học sinh khuyết tật học hoà nhập dự thi tối đa 02 sản phẩm (kèm thuyết minh).

Việc tự làm đồ dùng, đồ chơi khi trở thành một hoạt động sư phạm thuờng xuyên sẽ góp phần tích cực đổi mới phuơng pháp dạy học trong giáo dục chuyên biệt và giáo dục hoà nhập. Theo đó, sản phẩm hay bộ sản phẩm tham gia Hội thi, triển lãm phải đảm bảo các yếu tố sau:

+     Được dùng để thực hiện chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật, học sinh học hoà nhập.

+     Được làm bởi tập thể, cá nhân là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị giáo dục đặc biệt, đơn vị có học sinh khuyết tật học hoà nhập.

+     Có thể cải tiến từ đồ dùng, đồ chơi đã có hoặc chế tạo mới.

+     Có tính ứng dụng cao trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh.

+     Bảo đảm phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, có tính sáng tạo, khoa học, tính thẩm mỹ và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

+     Khuyến khích làm các sản phẩm phù hợp văn hóa địa phương, vùng miền, sản phẩm được làm từ những nguyên vật liệu sẵn có, tiết kiệm, hiệu quả.

Hội thi này sẽ bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các các đơn vị Giáo dục đặc biệt, các đơn vị có học sinh khuyết tật học hoà nhập trên địa bàn quận; giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học, đồ chơi. Ngoài ra, Hội thi còn tôn vinh các tập thể, cá nhân có sản phẩm chất luợng, sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong các hoạt động giáo dục cho học sinh khuyết tật.


Số lượt người xem: 3143    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA