SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
5
9
4
0
Tin tức sự kiện 03 Tháng Ba 2016 4:25:00 CH

Kế hoạch thực hiện công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2015

Để thực hiện đúng quy định về công tác thẩm định, xét duyệt việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm đối với các đơn vị trên địa bàn quận; Vừa qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch tổ chức kiểm tra thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2015.

Theo kế hoạch, quận sẽ tiến hành kiểm tra 16 đơn vị phường; 05 đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các Đoàn thể; 47 đơn vị Khối giáo dục (Mầm non: 17, Tiểu học: 18, Trung học cơ sở: 09, đơn vị giáo dục khác: 03); 05 đơn vị Khối Trung tâm (Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà Thiếu nhi); 06 đơn vị Khối y tế và Khối chợ (Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế Dự phòng và Ban quản lý 04 chợ); Văn phòng Ủy ban và các phòng ban chuyên môn (12 đơn vị); Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành thẩm định, xét duyệt quyết toán các nội dung sau:

- Kiểm tra và đánh giá nội dung thuyết minh tổng hợp hoạt động thu chi các nguồn kinh phí năm 2015.

- Thực hiện kiểm tra số liệu quyết toán, chứng từ, sổ sách, công tác quyết toán biên lai, theo dõi, quản lý, sử dụng và báo cáo tài sản cố định của năm 2015.

- Đánh giá việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015.

Việc kiểm tra được tiến hành từ ngày 04/03/2016 đến ngày 11/05/2016.


Số lượt người xem: 3032    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA