SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
4
7
5
8
Tin tức sự kiện 01 Tháng Hai 2016 9:00:00 SA

Sở Tư pháp ban hành quy định chấm điểm thi đua trong công tác tư pháp quận, huyện

Vừa qua, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-STP về ban hành quy định chấm điểm thi đua trong công tác tư pháp quận, huyện. Mục đích tổ chức chấm điểm thi đua là để đánh giá một cách chính xác, toàn diện kết quả đạt được của các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp; làm rõ những khó khăn, tồn tại để có phương hướng, giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác tư pháp quận, huyện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác tư pháp trong tình hình mới.

Nguyên tắc chấm điểm thi đua là tự nguyện, tự giác, trung thực; đảm bảo khách quan, toàn diện, chính xác, công bằng giữa các đơn vị. Việc chấm điểm thi đua phải căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác trọng tâm hàng năm của ngành Tư pháp; đánh giá đúng hiệu quả của những sáng kiến, giải pháp, mô hình mà đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị và có thể nhân rộng trong toàn ngành, đồng thời có lưu ý xem xét đến đặc thù của từng địa phương.

Cơ cấu thang điểm

+ Điểm chuẩn được tính tối đa là 100 điểm, bao gồm các lĩnh vực công tác với mức điểm cụ thể như sau:

- Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành:                                           2 điểm

- Công tác tư vấn, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:                  10 điểm

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật:                                                05 điểm

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:                      08 điểm

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:                                             07 điểm

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:                                             10 điểm

- Công tác hòa giải ở cơ sở:                                                                02 điểm

- Công tác hộ tịch:                                                                             15 điểm

- Công tác chứng thực:                                                                       08 điểm

- Công tác bồi thường Nhà nước:                                                       02 điểm

- Công tác trợ giúp pháp lý:                                                                10 điểm

- Công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:  06 điểm

- Công tác thi hành án dân sự, hành chính:                                           01 điểm

- Công tác xây dựng ngành:                                                                03 điểm

- Công tác phối hợp quản lý Nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật:     05 điểm

- Công tác lý lịch tư pháp:                                                                   02 điểm

- Công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo:                                              04 điểm

+ Phân loại và xếp hạng thi đua:

Căn cứ theo thang điểm thi đua, các quận, huyện tự chấm điểm và phân loại A, B, C hàng năm, cụ thể:

- Loại A: Từ 91 điểm đến 100 điểm. Đơn vị đạt loại A sẽ được đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Loại B: Từ 81 điểm đến 90 điểm. Đơn vị đạt loại B sẽ được đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

- Loại C: Từ 71 điểm đến 80 điểm. Đơn vị đạt loại C sẽ được đề nghị đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

- Đơn vị đạt dưới 70 điểm sẽ không phân loại và không bình xét thi đua.

Theo quy định của ngành Tư pháp, kế hoạch năm 2016 được tính từ ngày 01/10/2015 đến 01/10/2016. Như vậy, tính đến ngày 31/01/2016, Phòng Tư pháp quận 11 đã thực hiện kế hoạch năm 2016 được 04 tháng. Phòng Tư pháp quận 11 sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được và khắc phục những yếu kém, nhược điểm trong năm 2015, qua đó quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.


Số lượt người xem: 3042    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA