SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
3
9
2
2
Tin tức sự kiện 02 Tháng Giêng 2016 4:05:00 CH

Quận 11 triển khai, quản lý thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 6914/KH-UBND ngày 10/11/2015 về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015; Ủy ban nhân dân quận 11 tiến hành triển khai, quản lý thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố năm 2015 như sau:

Đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp): Mức đóng góp bắt buộc năm 2015 của mỗi doanh nghiệp là hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất - kinh doanh, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), tối đa là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm triển khai việc gửi thông báo thu Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố của các tổ chức, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường không thuộc đối tượng thu của Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của quận do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.

Đối với công dân: Công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố 01 lần cho năm 2015, cụ thể như sau:

Mức đóng góp bắt buộc:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các loại thuế, bảo hiểm phải nộp.

- Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ (cụ thể quận 11 mức 3.100.000 đồng/tháng)

- Người lao động khác, trừ các đối tượng nêu trên, đóng 15.000 đồng/người/năm.

Hình thức thu:

- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, tổ chức thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố năm 2015 của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Các tổ chức, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp (không thuộc đối tượng thu của cơ quan thành phố) có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố của người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định, và nộp vào tài khoản của quận do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.

- Ủy ban nhân dân 16 phường: chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố năm 2015 của các đối tượng người lao động khác trên địa bàn (được trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho những người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu quỹ tại phường, nhưng không vượt quá 5% số thu thực tế hàng năm) theo quy định.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại thành phố Hồ Chí Minh) tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

Số tài khon Qu Phòng chng thiên tai ca qun 11:

- Đơn vị nhận tiền: Qu Phòng chng thiên tai (Phòng Tài chính - Kế hoạch).

- Số tài khoản: 3713.0.1005944 mở tại Kho bạc nhà nước quận 11.

Doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn thành phố được gia hạn thời gian nộp Qu Phòng, chng thiên tai thành phố năm 2015 đến hết Quý I năm 2016 để doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, hồ sơ đóng góp Qu Phòng, chng thiên tai thành phố năm 2015, hoặc đề nghị xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ (nếu có).


Số lượt người xem: 4233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA