SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
1
0
4
4
Tin tức sự kiện 02 Tháng Giêng 2016 10:10:00 SA

Quận 11 thực hiện thủ tục thẩm định, có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị

Thực hiện Hướng dẫn số 4272/HD-SNV ngày 16/11/2015 của Sở Nội vụ về thủ tục thẩm định, có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố;

Để đảm bảo thực hiện đúng theo Hướng dẫn của Sở Nội vụ về: xác định và lập Danh mục tài liệu hết giá trị; thẩm quyền thẩm định có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị; thủ tục thẩm định, có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị; tổ chức hủy tài liệu hết giá trị; trách nhiệm, tổ chức thực hiện việc thẩm định và hủy tài liệu hết giá trị; Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Công văn số 1734/UBND về thực hiện thủ tục thẩm định, có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị. Theo đó:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai và thực hiện nghiêm túc theo nội dung Hướng dẫn số 4272/HD-SNV ngày 16/11/2015 của Sở Nội vụ. Các Phụ lục đính kèm được đăng tải tại đây hoặc tại Trang thông tin điện tử của Sở Nội Vụ (ở mục Chi Cục Văn thư - Lưu trữ), địa chỉ www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường báo cáo về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) để được giải quyết kịp thời.


Số lượt người xem: 2865    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA