SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
0
6
9
2
Tin tức sự kiện 25 Tháng Mười Một 2015 11:05:00 SA

Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn quận 11

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch về hoạt động Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, theo đó phấn đấu:

- 100% cán bộ phụ trách kinh tế phường và 50% cán bộ công chức trên địa bàn được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), kiến thức liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của KH&CN.

- 100% phường có cơ sở dữ liệu thống kê về lĩnh vực KH&CN nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn.

- Hàng năm, mỗi phường, cơ quan đơn vị sự nghiệp có ít nhất 01 mô hình, công trình ứng dụng KH&CN hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị nhà nước; ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Hàng năm, quận phấn đấu có ít nhất 3 địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế được hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN nâng cao hiệu quả hoạt động.

- 100% các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, 16 phường trên địa bàn có tổ chức phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Hàng năm, các cơ quan đơn vị sự nghiệp, 16 phường tổ chức các hoạt động, phong trào sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong cán bộ công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển sản xuất kinh doanh.

- Đến năm 2020, có 100% các trường Phổ thông cơ sở trở lên xây dựng được các Câu lạc bộ sáng tạo hoặc tổ chức được hoạt động sáng tạo hàng năm.

Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vai trò của KH&CN; phát huy sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, doanh nghiệp để KH&CN thực sự là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN; tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách, pháp luật về KH&CN trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.


Số lượt người xem: 3084    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA