SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
8
7
3
0
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười Một 2015 8:35:00 SA

Thông báo rà soát nội dung công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm, thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (gọi tắt là công bố) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Qua quá trình rà soát các hồ sơ công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phát hiện một số hồ sơ đã cấp giấy công bố có nội dung công bố chưa đúng theo quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm. Cụ thể:

- Một số hồ sơ đã được cấp giấy công bố từ ngày 01/02/2013 đến 30/06/2015 chưa thực hiện đúng theo Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

- Một số hồ sơ đã được cấp giấy công bố từ ngày 01/07/2015 đến 01/09/2015 chưa thực hiện đúng theo Thông tư 08/2015/TT-BYT ngày 11/05/2015 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT.

Các cơ sở sản xuất trên địa bàn quận 11 có sản phẩm đã được cấp công bố trong thời gian nêu trên cần rà soát hồ sơ công bố đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp (phần phụ gia thực phẩm) và tiến hành thủ tục công bố mới để điều chỉnh cho đúng quy định.


Số lượt người xem: 2598    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA