SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
3
3
9
4
Tin tức sự kiện 31 Tháng Mười 2015 4:35:00 CH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Ngày 28/10/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016 và bãi bỏ nội dung quy định tại Mục 4.1 và Mục 4.2, Phần 4 - Quy định về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm” kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.


Số lượt người xem: 3057    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA