SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
4
9
9
0
Tin tức sự kiện 07 Tháng Chín 2015 3:15:00 CH

Gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2014 – 19/5/2015

Chi bộ Khu phố 3 – Đảng bộ phường 6

Cấp Ủy thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng quý nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác vận động quần chúng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ” giai đoạn 2010 – 2015; hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu rèn luyện và thường xuyên nhắc nhỡ đảng viên những nội dung đã đăng ký, gắn với việc chấp hành những điều đảng viên không được làm; thực hiện đúng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong cấp Ủy cần nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Định kỳ, cấp Ủy nhận xét những nội dung đăng ký của đảng viên và đưa vào nội dung đánh giá, phân tích chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm. Từ đó, vai trò của từng thành viên cấp Ủy và đảng viên thể hiện được sự gương mẫu trong việc phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tận tâm phục vụ nhân dân.

Chi bộ làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong đảng viên và nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, định hướng nhận thức tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phát động nhân dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; mức sống của người nghèo trong khu phố từng bước được cải thiện hơn.

Đồng chí NGUYỄN TẤN THANH BÌNH - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư Chi bộ Khu phố 1 – Đảng bộ phường 3

Bản thân đồng chí được phân công phụ trách công tác văn hóa - thông tin, Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị và công tác gia đình. Đồng chí đã tham mưu tốt trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có kinh nghiệm và sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng được nhiều mô hình như: Khu phố 1 không có rao vặt, quảng cáo; Khu phố 2 “chung tay bảo vệ môi trường”; tổ dân phố, khu phố “4 không”… gắn liền với quyền lợi thiết thực của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn không còn cơ sở kinh doanh loại hình văn hóa trá hình hoặc nhạy cảm.

Đồng chí còn không ngừng phát động đảng viên chi bộ tích cực rèn luyện, học tập theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Do đó, công tác chi bộ luôn được nâng cao chất lượng, nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Đồng chí là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.


Số lượt người xem: 3066    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA