SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
7
0
8
1
Tin tức sự kiện 26 Tháng Chín 2015 4:35:00 CH

Kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện phường

Vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, mức hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố:

a/ Đội trưởng là 0,6 lần mức lương cơ sở;

b/ Đội phó là 0,5 lần mức lương cơ sở;

c/ Đội viên là 0,4 lần mức lương cơ sở.

Hỗ trợ tiền mua trang phục với mức tối đa là 500.000 đồng/người/năm (đối với thành viên có thời gian tham gia Đội Công tác xã hội tình nguyện từ 9 tháng trở lên).

Mức hỗ trợ kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên để chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tham vấn cho đối tượng, văn phòng phẩm, sơ kết, tổng kết… của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố là 6.000.000 đồng/Đội/năm.

Nguồn kinh phí thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cân đối từ dự toán ngân sách quận, huyện được giao hàng năm và các nguồn vận động khác theo quy định để thực hiện mức kinh phí hoạt động và các chế độ nêu trên. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.


Số lượt người xem: 2993    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA