SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
5
0
7
6
Tin tức sự kiện 25 Tháng Tám 2015 3:10:00 CH

Gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2014 – 19/05/2015

Chi bộ trường Tiểu học Trần Văn Ơn – Đảng bộ phường 5

Chi bộ triển khai nhiều nội dung thiết thực trong tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, đoàn kết trong mọi việc và có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong trường. Qua đó, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ liên tiếp nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2014. Đây là trường Tiểu học đầu tiên của quận được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng giáo dục. Hàng năm, trường đều có cá nhân được Đảng ủy phường khen thưởng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Huỳnh Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 2

Đồng chí luôn tích cực tham gia vào sự lãnh đạo của tập thể Đảng ủy và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công; có biện pháp nắm tình hình và kịp thời báo cáo, đề xuất với Đảng ủy, Ban Thường vụ những biện pháp giải quyết trong lĩnh vực được phân công phụ trách; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, trong sạch, bản thân và gia đình tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Đồng chí đã tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng với tập thể Đảng ủy lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2014.


Số lượt người xem: 3077    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA