SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
6
3
7
2
Tin tức sự kiện 24 Tháng Tám 2015 10:30:00 SA

Cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được khởi xướng từ năm 2009 đến nay đã đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, thu hút cộng đồng doanh nghiệp và người dân hưởng ứng, nhất là làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước có chất lượng, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, giảm nhập khẩu hàng hóa, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy: nhiều nơi thực hiện cuộc vận động còn hình thức, thiếu biện pháp cụ thể, thiết thực, đặc biệt là công tác phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Trong thời gian tới, việc hội nhập quốc tế của nước ta sẽ khiến cho sự cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong nước ngày càng khốc liệt. Nhất là nhiều loại hàng hóa nhập khẩu vào nước ta có thuế suất bằng 0% hoặc phải cắt giảm thuế suất rất nhiều theo các cam kết quốc tế. Khi đó, áp lực cạnh tranh đối với hàng nội địa là vô cùng lớn, nếu không nỗ lực thì hàng Việt thua ngay trên sân nhà. Vì vậy, các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí trong các hoạt động thực hiện cuộc vận động năm 2015 và những năm kế tiếp; tổ chức thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú đa dạng trong các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, góp phần quảng bá hàng Việt Nam ngày càng tốt hơn để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong nhân dân, phát triển cách làm hay, vận động giỏi.

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động cho rằng, để người Việt dùng hàng Việt, cần có tiêu chí đánh giá, so sánh hàng nội với hàng ngoại, có cơ sở để nhận dạng sự vượt trội, hạn chế, từ đó người tiêu dùng có cơ sở lựa chọn. Ngoài ra, cần có cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam đúng tầm; thông qua Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống để quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương hiệu Việt ở nước ngoài; tổ chức chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên "Tự hào hàng Việt"; tổ chức các cuộc bình chọn sản phẩm hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng tin cậy nhất...

Các cấp Ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương số 107-KL/TW, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nhằm phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.


Số lượt người xem: 2726    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA