SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
1
6
3
2
Tin tức sự kiện 25 Tháng Bảy 2015 4:15:00 CH

Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa người cao tuổi và con cháu, giữa các thành viên khác trong gia đình) và hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững; Thực hiện Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 01/06/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020;

Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin thường tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn quận; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện lồng ghép với các nội dung, chương trình của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Phòng còn lồng ghép Luật Bình đẳng giới vào các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình và các hoạt động phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

Các hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, các ngành, các cấp, cộng đồng gia đình về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình; về tầm quan trọng của gia đình và những giá trị tốt đẹp từ các mối quan hệ trong gia đình, tích cực góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đây là việc làm hết sức quan trọng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, góp phần nuôi dưỡng các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam luôn bền vững trong thời kỳ công nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Số lượt người xem: 3926    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA