SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
5
2
3
5
Tin tức sự kiện 20 Tháng Sáu 2015 2:20:00 CH

Gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2014 – 19/05/2015

Chi bộ trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đến từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức trong chi bộ, đơn vị thực sự nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và đạo đức của người viên chức như: không tham nhũng, hối lộ, không nhận hối lộ, chống tiêu cực trong việc sử dụng tài sản, tài chính công của đơn vị; gần gũi, gắn bó, cởi mở, không nhũng nhiễu, gây phiền hà, hết lòng phục vụ đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh đến làm việc; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, xuống cấp về đạo đức xã hội; giữ cho đời sống riêng của bản thân và gia đình thật sự giản dị, trong sáng. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân viên.

Đồng chí Trần Quang Hiến - Bí thư Chi bộ Khu phố 1, Trưởng ban Điều hành Khu dân cư 1, phường 1

Đồng chí Trần Quang Hiến đã lãnh đạo chi bộ cùng với các chi hội đoàn thể trong hệ thống chính trị tại khu dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy và các chương trình trọng điểm của Ủy ban nhân dân phường như: chương trình đền ơn đáp nghĩa, chương trình giáo dục, chương trình giảm nghèo – tăng hộ khá, chương trình vì người nghèo. Kết quả năm 2014, đồng chí được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; khu phố đạt chuẩn văn hóa.


Số lượt người xem: 3292    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA