SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
8
4
7
Tin tức sự kiện 25 Tháng Sáu 2015 10:40:00 SA

Công tác tham gia xây dựng chính quyền của hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận trong 6 tháng đầu năm 2015

Trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, Mặt trận Tổ quốc quận đã phối hợp với Tổ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và các tổ chức thành viên tham gia các hội nghị góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Tạm giam, tạm giữ; Luật Trưng cầu dân ý; Luật phí, lệ phí… đồng thời tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, đã đóng góp ý kiến trong 164 cuộc họp với 7.348 lượt người tham dự.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc quận đã tập trung đẩy mạnh phối hợp công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 về Luật Đất đai (sửa đổi); Luật hòa giải ở cơ sở; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Luật Tiếp công dân… thông qua 296 cuộc họp với 13.047 lượt người tham dự; tổ chức triển khai công tác đăng ký Gia đình văn hóa đến các tổ dân phố và từng hộ dân; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động tại khu dân cư. Kết quả 6 tháng đầu năm, có 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa, các khu phố đăng ký kéo giảm 20% số hộ chưa đạt Gia đình văn hóa năm 2014.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tổ chức một số hoạt động giám sát, tập trung vào việc đề xuất xóa các quy hoạch và dự án kéo dài nhiều năm không thực hiện, kiến nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố lãnh chỉ đạo các Sở ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trường đua Phú Thọ, trong đó có phần vị trí, diện tích để xây dựng trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, gắn với tăng cường công viên cây xanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu phức hợp Đầm Sen 5,8 ha; tổ chức tập huấn, quán triệt cho đội ngũ cán bộ Mặt trận phường, Ban công tác Mặt trận khu phố và các tổ chức thành viên về nội dung Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, tăng cường công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết Liên tịch 05 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” và Thông tri số 18/TTr-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn việc thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các phường đã tổ chức giám sát 8 công trình, trong đó giám sát nâng cấp 1 công trình hẻm, cải tạo 1 công trình đường ống nước sạch, ngầm hóa lưới điện 1 công trình; xây dựng, sửa chữa chung cư 1 công trình; xây dựng, sửa chữa trường (2 công trình); xây dựng, sửa chữa trụ sở Ban bảo vệ dân phố (2 công trình). Ngoài ra còn giám sát việc xây dựng mới trụ sở của Ban chỉ huy Quân sự quận, việc cấp phép sửa chữa và xây dựng nhà cho nhân dân, qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp sai phạm.


Số lượt người xem: 3206    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA