SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
5
1
8
7
Tin tức sự kiện 09 Tháng Tư 2015 9:30:00 SA

Hội nghị quán triệt các Chỉ thị và văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vụ việc bức xúc của nhân dân năm 2015; Vừa qua, Thanh tra quận 11 đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Chỉ thị và một số văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ chủ chốt của quận và phường.

Đến tham dự Hội nghị có hơn 100 người, gồm: Trưởng - Phó các phòng, ban chuyên môn Ủy ban nhân dân quận, các đơn vị sự nghiệp công lập, các đoàn thể quận; lãnh đạo và cán bộ Ban Tiếp công dân quận; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường; cán bộ phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan đơn vị. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Chung – Phó Chánh Thanh tra quận. Hội nghị đã triển khai công tác trọng tâm năm 2015 về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của người dân trên địa bàn quận 11, đồng thời tập huấn và quán triệt các nội dung như:

+ Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Chỉ thị 21-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chỉ thị 01-CT/UBND của Ủy ban nhân dân quận 11 về tăng cường công tác tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm giải quyết đơn thư, các vụ việc người dân bức xúc trên địa bàn quận 11.

+ Kế hoạch số 196/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kế hoạch số 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc của nhân dân năm 2015.

+ Kế hoạch số 32/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Đề án “tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016”.

+ Luật Tiếp công dân năm 2013.

+ Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân.


Số lượt người xem: 4199    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA