SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
5
9
9
3
Tin tức sự kiện 14 Tháng Ba 2015 10:10:00 SA

Quận 11 tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/09/2014 và Quyết định số 2768/QĐ-BTP ngày 20/10/2014 (sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 2157/QĐ-BTP) của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 784/KH-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, đồng thời tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thực hiện.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận; các cá nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận; Nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận; giáo viên, sinh viên, học viên, học sinh đang học tập và làm việc tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung thi bao gồm một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013. Cụ thể, các đối tượng dự thi phải trả lời đầy đủ 09 câu hỏi sau đây:

Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3: Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc
về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Câu 4: Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5: Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 6: Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7: Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8: Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9: “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)

Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 03 trang A4 viết tay hoặc đánh máy, cỡ chữ 14 Times New Roman).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt. Bài dự thi được thực hiện bằng viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, đơn vị công tác (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung quy định. Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức. Nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Bài dự thi đạt giải cao sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương có người dự thi đạt giải và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ cấu giải thưởng, hình thức, địa chỉ gửi bài thi và các thông tin khác xem file đính kèm. Thời gian nhận bài thi kể từ khi nhận được thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 15/04/2015.

Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, trên địa bàn thành phố. Từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.


Số lượt người xem: 5679    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA