SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
6
1
8
5
Tin tức sự kiện 10 Tháng Giêng 2015 2:15:00 CH

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

Ngày 25/10/2014, Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa chính thức có hiệu lực thi hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND để triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai 2013.

a. Diện tích tối thiểu:

Theo quy định trên, đất ở nông thôn và đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 khu vực, từng khu vực có thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu khác nhau. Trong đó, quận 11 thuộc khu vực 1 (gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú) có diện tích tối thiểu là 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với đất chưa có nhà; 45 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới < 20 m đối với đất có nhà.

Quyết định trên cũng quy định trường hợp thửa đất khi tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật thì người sử dụng đất phải có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện, bàn giao và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất làm đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

b. Đất bị thu hồi không được tách thửa:

Đối với thửa đất nằm trong khu dân cư hiện hữu không thuộc khu vực nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần thửa đất sang đất ở đồng thời với việc thực hiện tách thửa. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng và tách thửa phải bảo đảm các điều kiện theo quy định. Riêng trường hợp thửa đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa.

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND cũng đã quy định cụ thể diện tích tối thiểu đối với trường hợp tách thửa để hợp thửa với mảnh đất liền kề. Cụ thể, thửa đất tách ra để hợp thửa với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa. Diện tích thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này.

c. Được tách thửa đất nằm trong quy hoạch:

Thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố thì vẫn được tách thửa.


Số lượt người xem: 3801    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA