SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
5
6
7
3
Tin tức sự kiện 08 Tháng Giêng 2015 9:20:00 SA

4 nhóm công tác trọng tâm trong năm 2015

1. Tập trung các nguồn lực, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu, mở rộng và bồi dưỡng nguồn thu; tập trung xử lý nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh mới; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Tiếp tục thực hiện chương trình trọng điểm “Giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 2014 - 2015; triển khai phương thức giảm nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo 100% gia đình chính sách đạt mức sống trên chuẩn cận nghèo. Phấn đấu trong năm 2015 có 4 phường (4, 7, 9, 15) không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống.

3. Tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ phá án. Bảo vệ an toàn tuyệt tối Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trên địa bàn. Tập trung đưa toàn bộ người nghiện ma túy không có nơi cư trú vào cơ sở xã hội; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng theo diện Nghị định 111/2013/NĐ-CP, kịp thời lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP đối với các trường hợp đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường do nghiện ma túy nhưng vẫn còn nghiện.

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ chính trị ngày 26/05/2014, Chỉ thị 21 của Thành ủy ngày 28/05/2014 và các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo giải quyết đúng pháp luật các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu nại đông người phát sinh điểm nóng.


Số lượt người xem: 3109    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA