SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
6
2
6
8
Tin tức sự kiện 20 Tháng Giêng 2015 1:55:00 CH

Phòng Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch 220/KH-UBND của UBND quận 11

Thực hiện Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc triển khai thực hiện rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/06/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

 Theo Kế hoạch, Phòng Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, phòng, ban chuyên môn thuộc quận thực hiện các bước rà soát theo quy định hướng dẫn của thành phố. Vừa qua, Phòng Tư pháp quận đã tổ chức mời đại diện lãnh đạo và các công chức có liên quan; Chủ tịch; công chức tư pháp, hộ tịch các phường nhằm phổ biến, quán triệt nội dung trọng tâm của Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương quán triệt thực hiện nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Tại Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính”.

Thực tế, các tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thường quy định giấy tờ phải nộp trong thành phần hồ sơ hành chính bắt buộc cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực sao y mà không quy định theo hướng có lợi cho cá nhân, tổ chức là có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu theo quy định tại Điều 6 Nghị định 79 nói trên. Điều này đã gây phiền hà, tốn kém công sức, tiền bạc của nhân dân và cán bộ, công chức của nhà nước. Khi triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP cho lãnh đạo các cơ quan, Ủy ban nhân dân các phường, Phòng Tư pháp đã hướng dẫn cụ thể và đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm bớt áp lực chứng thực sao y bản chính của Ủy ban nhân dân các phường và Phòng Tư pháp.

Cho đến nay, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khối lượng công việc chứng sao y bản chính đã giảm hẳn, tại Phòng Tư pháp đã giảm 90% so với trước khi có Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Số lượt người xem: 3706    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA