SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
4
5
8
5
Tin tức sự kiện 05 Tháng Giêng 2015 8:00:00 SA

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SNV ngày 18/12/2014 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2015; nhằm thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước năm 2015, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa công chức hành chính Nhà nước; Phòng Nội vụ thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2015 do Sở Nội vụ tổ chức, cụ thể như sau:

Đối tượng tham dự là cán bộ, công chức đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường (kể cả cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên); công chức ngạch Cán sự và tương đương đủ điều kiện và dự kiến tham dự kỳ thi nâng ngạch Cán sự lên Chuyên viên năm 2015.

Nội dung học gồm 03 phần: Nhà nước và pháp luật; hành chính nhà nước và kỹ năng hành chính; quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Học viên sẽ được học trong 04 tháng (kể cả thời gian làm tiểu luận) mỗi tuần học 02 ngày. Dự kiến khai giảng hàng tháng (từ tháng 01 đến tháng 11) trong năm 2015 tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ trường Cán bộ thành phố, 146 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3. Kinh phí do thành phố đài thọ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, chọn cử cán bộ, công chức đúng đối tượng, trong đó ưu tiên cán bộ, công chức có tên trong danh sách đính kèm và lập danh sách cán bộ công chức được cử đi học (theo mẫu) gửi về Phòng Nội vụ.


Số lượt người xem: 4636    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA