SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
3
3
7
3
9
Tin tức sự kiện 22 Tháng Mười 2014 3:55:00 CH

Hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 ngày 13/04/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy; Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và bồi dưỡng công tác khuyến học cho đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Ban chấp hành Hội Khuyến học quận và 16 phường, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 16 phường, cấp Ủy chi bộ các khu phố…

Ông Từ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố đã trình bày: Hệ thống các quan điểm của Đảng; các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu các chức năng nhiệm vụ của Hội Khuyến học trong điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam; Quán triệt 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án xây dựng xã hội học tập đến 2020. Trong đó, Quyết định 281 giao cho Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp làm nhiệm vụ giao lưu cấp Ủy, Đảng, Chính quyền các cấp để phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Qua buổi Hội nghị sẽ giúp cho cán bộ Hội quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cơ quan quản lý nhà nước đối với tổ chức Hội và nắm vững vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, của tổ chức Hội Khuyến học cơ sở đối với việc xây dựng Hội khuyến học các cấp, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của nhân dân ở địa phương.


Số lượt người xem: 3948    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA