SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
1
0
3
3
0
Tin tức sự kiện 11 Tháng Mười Một 2014 2:00:00 CH

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng – An ninh năm học 2014 - 2015

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN) các cấp nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của pháp luật về GDQPAN; nâng cao ý thức chấp hành Luật GDQPAN, các văn bản pháp luật liên quan; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ phụ trách công tác GDQPAN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; nắm vững những nội dung cơ bản của pháp luật, văn bản hướng dẫn về GDQPAN, làm cơ sở triển khai thực hiện pháp luật về GDQPAN trong toàn ngành đạt hiệu quả thiết thực;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các đơn vị trường học trực thuộc về việc tổ chức tuyên truyền giáo dục Luật Quốc phòng và An ninh với các nội dung sau:

1.    Đối với Phòng Giáo Dục và Đào Tạo :

-     Việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật GDQPAN được chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tăng cường phối hợp với các lực lượng trong đơn vị và ở địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN; nâng cao ý thức chấp hành Luật GDQPAN, các văn bản pháp luật liên quan; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

-     Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý (trong giao ban tháng 12/2014), giáo viên, công nhân viên, học sinh (thông qua kế hoạch của các đơn vị trực thuộc) để phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật Quốc phòng – An ninh tại đơn vị mình.

2.     Đối với các đơn vị trực thuộc:

Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Quốc phòng và An ninh tại đơn vị.

3.    Thời gian tổ chức thực hiện :

Các trường đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN vào hoạt động sinh hoạt dưới cờ được tổ chức đồng loạt vào sáng thứ hai ngày 01/12/2014 và Hội đồng sư phạm vào đầu tháng 12 năm 2014.


Số lượt người xem: 3795    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA