SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
4
5
0
9
Tin tức sự kiện 31 Tháng Mười 2014 9:45:00 SA

Hướng dẫn việc sử dụng nguồn nước trong cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 998/ATVSTP-NV ngày 19/09/2014 về hướng dẫn việc thẩm định, kiểm tra  sử dụng nguồn nước trong cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua đó, việc sử dụng nguồn nước trong cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cụ thể như sau:

1. Đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình:

- Nguồn nước đưa vào sử dụng phải đảm bảo chất lượng vi sinh, lý, hóa của nước sạch và phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch QCVN 02:2009/BYT.

+ Nếu cơ sở sử dụng nguồn nước máy (do Công ty cấp nước thành phố cung cấp) thì không cần xét nghiệm chất lượng nguồn nước, tuy nhiên cơ sở phải chứng minh nguồn nước này (ví dụ hóa đơn thu tiền sử dụng nước).

+ Nếu sử dụng nguồn nước khác (nước bề mặt, nước ngầm…) thì phải xuất trình phiếu kiểm nghiệm đạt QCVN 02:2009/BYT.

- Trong quá trình sản xuất, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình phải có bộ phận kiểm soát vệ sinh chai bình, chất lượng; có đủ hồ sơ lưu trữ kết quả xét nghiệm từ khai thác nước nguồn cho đến nước thành phẩm (trước khi vô chai, đóng bình) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống;

- Thành phẩm (đã vô chai, bình có dán nhãn) phải thực hiện kiểm nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

2. Đối với cơ sở sản xuất nước đá dùng liền:

- Nước sử dụng để sản xuất nước đá dùng liền phải đảm bảo chất lượng vi sinh, lý, hóa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống.

- Nước đá thành phẩm phải thực hiện kiểm nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2011/BYT đối với nước đá dùng liền.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện công bố hợp quy, bao gói và ghi nhãn đảm bảo theo quy định tại QCVN 10:2011/BYT.

3. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

- Nước dùng để sơ chế nguyên liệu thực phẩm, vệ sinh tay, dụng cụ phải đảm bảo phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT.

- Nước dùng để nấu nướng thức ăn, chế biến thức ăn ngay, thực phẩm chín, nước dùng để pha chế đồ uống phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT. 

- Nước sử dụng để sản xuất nước đá dùng liền phải đảm bảo chất lượng vi sinh, lý, hóa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống.

Trường hợp cơ sở sử dụng nguồn nước máy (do Công ty cấp nước thành phố cung cấp) thì không cần xét nghiệm chất lượng nguồn nước nhưng phải chứng minh được việc sử dụng nguồn nước này (ví dụ hóa đơn thu tiền sử dụng nước).


Số lượt người xem: 4684    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA