SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
1
8
3
Tin tức sự kiện 20 Tháng Mười 2014 11:00:00 SA

Phường 2 tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp đến người dân

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận 11, Ủy ban nhân dân phường 2 đã tổ chức buổi phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, ban điều hành tổ dân phố, ban chấp hành các đoàn thể và nhân dân 4 khu phố trong toàn phường.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu về lịch sử hình thành Hiến pháp Việt Nam kể từ ngày Quốc khánh 02/09/1945. Trong đó, chế độ chính trị, quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân được nhấn mạnh, nhằm giúp cho nhân dân dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực thi Hiến pháp, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày một tốt hơn. Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ra đời năm 1946, năm 1959 được sửa đổi. Sau 30/04/1975 miền Nam được giải phóng, Hiến pháp năm 1980 ra đời, sửa đổi năm 1992 và năm 2001. Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay thế cho Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Hiến pháp có 11 chương, 120 điều, bố cục gọn và kỷ thuật lập hiến chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu là đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài.


Số lượt người xem: 3590    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA