SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
2
4
9
2
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười 2014 2:30:00 CH

Thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định 135/2013/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Công việc Thừa phát lại được làm:

1/ Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

2/ Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

3/ Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

4/ Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Theo quy định của Nghị định:

- Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

 - Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 của Ngành Tư pháp thành phố, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên được Trung ương giao nhiệm vụ triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại từ năm 2009. Sau 5 năm triển khai thực hiện cho thấy, việc thí điểm chế định Thừa phát lại đã đi đúng hướng, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân thành phố, quá trình thực hiện rất khẩn trương và quyết tâm. Trên cơ sở những kết quả khả quan từ việc thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, một số địa phương khác đã tham khảo, học tập để đề xuất thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại địa phương mình.

Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 12 Văn phòng Thừa phát lại với 34 Thừa phát lại đang hành nghề. Trong thời gian từ năm 2011 đến tháng 9/2014, các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện tống đạt 336.597 văn bản (doanh thu đạt hơn 21 tỷ đồng), lập 21.311 vi bằng (doanh thu đạt trên 29 tỷ đồng), thực hiện được 352 vụ việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự (doanh thu đạt trên 1,5 tỷ đồng) và đã trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự được 75 vụ việc (doanh thu đạt trên 1,6 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 3860    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA