SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
5
3
9
3
Tin tức sự kiện 01 Tháng Chín 2014 9:50:00 SA

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 - Khóa XI

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần 9 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị trong toàn quận;

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Quận ủy 11 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt quận. Ông Dương Công Khanh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 đã đến dự.

Các đại biểu đã được nghe ông Đặng Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Quận ủy 11 báo cáo chuyên đề Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Lan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 11 cũng đã phổ biến Chỉ thị 36-CT/BCT một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia làm 05 tổ tiến hành thảo luận Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Theo kế hoạch, Quận ủy 11 sẽ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 cho đảng viên các Chi bộ cơ sở, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền quận, Đảng bộ Quân sự quận, đảng viên Đảng bộ Công an quận, Đảng bộ 16 phường và các Đảng bộ còn lại.


Số lượt người xem: 3640    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA