SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
2
4
2
1
Tin tức sự kiện 14 Tháng Tám 2014 10:45:00 SA

Cách mạng Tháng tám - Điểm son lịch sử của thế kỷ 20

Cách mạng Tháng tám 1945 là điểm son chói lọi, đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20. Cách mạng Tháng tám (CMT.8) là kết quả 15 năm đấu tranh kiên cường và anh dũng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng do Bác Hồ dầy công vun đắp. CMT.8 đã đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội góp phần to lớn trong việc thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

CMT.8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là sự mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong bảo vệ và phát triển cao độ sự nghiệp xây dựng đất nước. Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và bằng lao động sáng tạo của mình, đất nước chúng ta đã giành được những thành tựu quan trọng: kinh tế tăng trưởng, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày một được cải thiện, uy tín của nước ta ngày một nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn đó đã cho phép chúng ta chuyển sang một thời kỳ mới: thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội. Bước vào thế kỷ 21, đất nước ta có thêm nhiều khả năng và cơ hội mới, đồng thời đối đầu với cuộc cách mạng thông tin, văn minh trí tuệ do một số nước công nghiệp phát triển cao cùng các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia chi phối.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của CMT.8 cũng như Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ con đường tiến lên là "Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ" để xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của đất nước và con người Việt Nam để chiếm lĩnh được đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Đó là mấu chốt có tầm quan trọng đặc biệt hiện nay và đó cũng là bệ phóng đưa con tàu CMT.8 đi đến mục tiêu của nó, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. CMT.8 vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và tô thắm thêm trang sử mới của thế kỷ 20. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh hùng hồn như nhân dân ta thường nói, đây là con đường mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn.  

CMT.8 là sự đổi đời, là điểm son lịch sử của dân tộc ta. Con đường CMT.8 là con đường của nhân dân - con đường của dân tộc Việt Nam. Cách đây 69 năm, để làm nên CMT.8, Hồ Chủ tịch kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh của dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy dũng cảm đứng lên đem sức ta mà giải phóng cho ta". Trên con  đường cách mạng ấy, Người lại kêu gọi: "Vận mệnh nước nhà ở trong tay chúng ta. Chúng ta đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng thì chúng ta nhất định thắng lợi". Những lời nói lịch sử của Bác như vừa mới nói với chúng ta, mang tính thời sự nóng hổi và toả ra ánh sáng đầy tự hào của Cách mạng Tháng tám.


Số lượt người xem: 4528    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA